Biuro parafialne w tym miesiącu jest czynne

w środy i piątki w godz. od 16:00 do 18:00.

Jesteś pokorny? 

"Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" Mt. 6, 21.

Co jest Twoim skarbem?

XIII Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii

"Jesteście przyjaciółmi moimi" (J15,14)

WYJAZD MINISTRANTÓW DO POLSKI

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNO - BŁAGALNA

WALENTYNY I ZENONA

W DNIU 60 ROCZNICY ŚLUBU

 

DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNE ŚWIADECTWO WIARY !!!

"Szkoła Modlitwy Słowem Bożym"

organizuje w dniach od 19 do 27 września 

Rekolekcje lectio divina- etap I - ze św. Markiem.

 

„Lectio Divina” to praktyka modlitwy słowem Bożym, dostępna dla wszystkich osób wierzących: duchownych i świeckich. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym: lectio(czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja).                                                   „Lectio Divina” (łac. pobożne, duchowe czytanie) – to forma modlitwy oparta na  pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego. Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza, by później zaniknąć na wiele wieków.   Zaczęła odradzać się w XX w.                                            

Dei Verbum, jeden z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego Drugiego poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym.                                                                                                               

Wierne kroczenie drogą „Lectio divina” pomaga zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. Słowo Boże postawione w centrum codzienności porządkuje ją i oczyszcza z chaosu i z niepokoju. Uczy szukania woli Bożej i odpowiadania na nią. Wychowuje do kontemplacji pośród codzienności. Staje się punktem odniesienia w rozeznawaniu codziennych wyborów.    

 

Warunki uczestnictwa w Rekolekcjach
lectio divina - ze św. Markiem:     1. Decyzja podjęcia ośmiodniowych rekolekcji przeżywanych w klimacie odosobnienia i pełnego milczenia.           
                                                           2. Zgoda na codzienne rozmowy z kierownikiem duchowym na temat swoich przeżyć wewnętrznych, rodzących się podczas osobistej modlitwy słowem Bożym.

Rekolekcje poprowadzi - ks. Joachim Stencel SDS 

Salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, absolwent Szkoły Formatorów (podyplomowe studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii) przy Ignacjanum w Krakowie, obecnie duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

 

Rozpoczęcie w sobotę 19 września Eucharystią o godz.18.00, zakończenie w niedzielę 27 września o godz.13.00.

W programie:

konferencje, czas modlitwy słowem, Eucharystia,
codzienne spotkanie z kierownikiem duchowym.

 

Opłata za uczestnictwo z noclegami i posiłkami wynosi 290€.                                  

Ilość miejsc ograniczona

 /Ze względu na charakter rekolekcji, nie można w nich uczestniczyć jako tzw osoba dochodząca./

Scczegółowe informacje  i zgłoszenia przyjmuje Jadwiga Zielińska

tel. 069- 66575895  lub kom. 01636787228                        mail:Jadwiga@edonet.de

 

Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Ruchu Światło- Życie "Marianum"

Adres: 67316 Carlsberg,Kreuzweg 28

tel. 06356-228

Aktualności

odwiedzin od listopada 2005 r.