Krąg Biblijny 

Najbliższe spotkanie: 16.01. i 30.01.

Msza Święta w intencji osób należących
do kręgu biblijnego: 09.02.2018.

Wszelka formacja chrześcijańska rodzi się poprzez życie Słowem Boga. Ono jest u jej początku, ale także Ono ją inspiruje, kształtuje, ubogaca i wskazuje drogę dalszego rozwoju. Ojciec Święty Benedykt XVI podkreśla, że: „Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi”. Dlatego formacja biblijna powinna leżeć u podstaw chrześcijańskiej formacji, gdyż jak mówi św. Paweł Apostoł: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

 

Krąg biblijny to spotkanie z żywym Słowem Bożym oraz drugim człowiekiem, które przynoszą pogłębienie wiary i okazję do umocnienia swojej relacji z Chrystusem dzięki świadectwu innych osób. Jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się podczas kręgu biblijnego, kiedy i gdzie się spotykamy informacje znajdziesz poniżej.

 

Co składa się na spotkanie biblijne?

Rozważanie Słowa przed najświętszym sakramentem, dzielenie się przeżywanymi treściami, komentarz do omawianego tekstu lub księgi z Pisma Świętego. Wszystko kończy towarzyskie spotkanie.

Kiedy są spotkania?

Co dwa lub trzy tygodnie we Wtorki. Najbliższe spotkania odbędą się: 19.12 i 09.01.

Co trzeba z sobą zabrać?

Pismo Święte chęć spotkania się z Bogiem. (Jeśli nie posiadasz Pisma Świętego to otrzymasz na początku spotkania J )

Co składa się na „dzielenie się” Słowem Bożym?

– Modlitwa do Ducha Świętego

– Odczytanie perykopy biblijnej przez jednego z uczestników.

– Wydobycie głębi treści teologicznej i odniesienie tekstu do życia.

– Krótkie streszczenie całości. Objaśnienie tekstu przez prowadzącego egzegeza biblijna, objaśnienie aspektu historycznego itd.

– Pytania i odpowiedzi uczestników spotkania

 – Modlitwa lub pieśń na zakończenie.

Patronem naszej grupy biblijnej jest św. Antoni Maria Klaret. 

Najbliższe

trzy terminy
spotkań dla bierzmowanych:

KLIKNIJ!

Szkoła Modlitwy
Słowem Bożym

 

odwiedzin od listopada 2005 r.