Plan zajeć szkolnych i katechetycznych na rok 2017/2018

Szkoła Modlitwy
Słowem Bożym

 

odwiedzin od listopada 2005 r.