Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

Wykład I (Stworzenie świata)

Wykład II (Dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament)

Wykład III (Historia Patriarchów)

Wykład IV (Stworzenie Człowieka)

Wykład V (Ofiara Abrahama)

Wykład VI (Izaak - mąż błogosławieństwa)

Wykład VII (Grzech pierwszych ludzi)

Wykład VIII (Dlaczego Syn Człowieczy musiał cierpieć i umrzeć)

Wykład IX (Jakub – ten, który walczył z Bogiem)

Wykład X (Braterstwo)

Wykład XI (Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle przemocy)

Wykład XII (Ewangelie synoptyczne)

Wykład XIII (Józef, dojrzewanie do bycia bratem)

Wykład XIV (Brat i siostra w Nowym Testamencie)

Wykład XV (Dlaczego i jak miłować nieprzyjaciół?)

Wykład XVI (Chrzest Jezusa w Jordanie w ewangeliach synoptycznych)

Wykład XVII (Mojżesz i historia wyjścia 1/2)

Najbliższe

trzy terminy
spotkań dla bierzmowanych:

KLIKNIJ!

Szkoła Modlitwy
Słowem Bożym

 

odwiedzin od listopada 2005 r.